• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Охорона праці

І. Документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі позашкільної освіти

1. Законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2. Розділ з охорони праці, безпеки, життєдіяльності у річному плані.

3. Паспорта готовності навчального закладу до нового навчального року.

4. Акти дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках.

5. Акти утримання спортивного обладнання.

6. Акти про випробування системи опалення, її готовності до експлуатації.

7. Акти про нещасні випадки з працівниками Центру творчості, пов’язані з виробництвом, з вихованцями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, Н-2, зберігається 45 років).

8. Протоколи:

- перевірок стану захисного заземлення, петлі “фаза-нуль”, опору ізоляції електромережі, випро­бувань електрозахисних засобів та індивідуального захисту;

- протоколи про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, БЖД;

9. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі та інших надзвичайних подій.

10. Положення:

- про службу охорони праці;

- про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та вихованців з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків;

- про розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;

11. Комплексні заходи (плани).

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. Приписи органів державного нагляду з питань безпеки життєдіяльності і відповідні документи реагування.

14. Інструкції на робочих місцях.

15. Інструкції з охорони праці, безпеки діяльності для навчальних приміщень.

16. Облікові документи:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (програма);

- журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (програма);

- журнал атестації посадових осіб (наказ, посвідчення, протоколи);

- журнал навчання працівників з питань охорони праці і техніки безпеки (теми, підпис лектора, відмітки присутніх), заповнення виділеної сторінки в журналі обліку гурткової роботи;

- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

- журнал ознайомлення з інструкціями з охорони праці та їх видачі;

- журнал реєстрації інструктажів керівників гуртків з вихованцями з техніки безпеки під час занять;

- журнал проведення масових заходів і виходу з гуртківцями за межи навчального закладу;

- журнал організації суспільно-корисної праці;

- журнал реєстрації оперативного адміністративно-громадського контролю стану роботи з охорони праці;

- журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

- журнал обліку стану охорони праці;

- журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;

- журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями;

- книга педради;

- реєстрація інструктажів з техніки безпеки в журналах гуртків;

- копії звітів з питань безпеки життєдіяльності;

- журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки.

17. Накази:

- (організаційні та підсумкові), накази, якi знаходяться на контролі ГУОН, РУО;

- наказ про розподіл (розмежування) функціональних обов'язків;

- наказ про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних приміщеннях і під час організації та проведення суспільно-корисної, продуктивної праці і масових заходів; пожежну безпеку, за експлуатацію елект­рогосподарства, опалювальної системи

18. Програми проведення:

- вступного інструктажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- первинного інструктажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

19. Документація з охорони праці, яка повинна бути в учбових кабінетах підвищеної безпеки (учбові майстерні, спортзали, каб. фізики, хімії, біології, інформатики, ДПЮ):

- інструкція з безпеки праці. В майстернях та в спортзалах інструкція повинна бути біля кожного обладнання.

- журнал реєстрації вступного інструктажу з техніки безпеки для учнів (інструктаж проводиться 1 раз на рік), підписи учнів з 14 років обов’язкові).

20. Персональні посадові інструкції працівників з обов'язковим розділом питань безпеки життєдіяльності, техніки безпеки і охорони праці, затверджені наказом та погоджені з профкомом.

21. Протокол загальних зборів трудового колективу про вибори уповно­важеного з питань охорони праці.

22. Колективний договір адміністрації і профкому по проведенню заходів з охорони праці, акти перевірок виконання колективного договору.

- розділ з питань БЖД та проведення заходів з охорони праці у колективному договорі адміністрації та профкому, акти перевірок виконання колективного договору;

ІІ. Санітарно-гігієнічний стан:

- паспорт санітарно-технічного стану навчального закладу

ІІІ. Пожежна безпека:

- плани евакуації;

- наявність засобів пожежегасіння;

- стан евакуаційних виходів;

- електробезпека;

- профілактична робота з пожежної безпеки.

ІV. Дорожній рух;

23. Програма занять з вихованцями по вивченню Правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки оточуючого середовища.

- профілактична робота з попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Кiлькiсть переглядiв: 339